keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Kuulumisia Pariisista! ICOMin yleiskokous


Palataan ajassa muutama kuukausi taaksepäin. Joka kesäkuu ICOM nimittäin järjestää hallinnollisen yleiskokouksensa Pariisissa Unescon päämajassa. Tällöin pidetään jokaisen hallinnollisen portaan kokouksia, kansallisten ja kansainvälisten komiteoiden istunnot sekä koko jäsenistölle avoin yleiskokous (General Assembly). Lisäksi kokoontuvat tekniset komiteat. Mahdollisuuksien mukaan vuosikokouksessa pidetään erilaisia työpajoja, joita tänä vuonna oli tarjolla samanaikaisesti jopa kolme.

Suomesta oli tässä kolmipäiväisessä kokouksessa tällä kertaa paikalla ICOM Suomen komitea ry:n puheenjohtaja Eero Ehanti ja sihteeri Wiktoriina Hurskainen. Kansainvälisten komiteoiden edustajina olivat Näyttelynvaihtokomitean (ICEE) puheenjohtaja Carina Jaatinen sekä Talous- ja hallintokomitean (MPR) puheenjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi.Kokoustunnelmaa Suomen pöydästä
© Eero Ehanti


Ensimmäinen päivä: avaussessio, kansallisten ja kansainvälisten komiteoiden kokoukset, iltavastaanottoYleiskokouksen avaavat puheenvuorot käsittelivät kulttuuriperintöalan ajankohtaisia asioita. ICOMin puheenjohtajan Hans-Martin Hinz viittasi kylmän sodan loppumiseen 24 vuotta sitten ja kuinka sen olisi tullut olla merkkinä uuden ajan alusta. Konfliktit ja hyökkäykset museoita vastaan ovat kuitenkin edelleen tätä päivää ja siksi kulttuurien välille on luotava uudenlaista vuoropuhelua. Hinz heitti ilmaan kysymyksen: kuinka ICOMin tulisi olla valmistautunut uuteen tilanteeseen.

Advisory Committeen puheenjohtaja Suay Aksoy käsitteli puheessaan aseellisia konflikteja, maanjäristyksiä ja maahanmuuttajia, ja mietti kuinka ICOM voisi olla yhä tehokkaampi suojelutoimenpiteissään. Aksoy viittasi myös ICOMin Blue Shield-toimintaan sekä ICOMin julkaisemiin Punaisiin listoihin.

Unescon kulttuurisektorin apulaispääjohtaja Alfredo Pérez de Armiñán kertoi Unescon pääjohtajan käynnistämästä #Unite4Heritage – kampanjasta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä kulttuuriperinnön tahallista tuhoamista. Kutsu kävi myös ICOMille osallistua tähän aloitteeseen.

ICOMin pääjohtaja Anne-Catherine Robert-Hauglustaine painotti, että ICOMin tulee pysytellä Unescon instrumenttina ja näiden kahden tulee tehdä enemmän yhteistyötä.

Iltapäivällä osallistujat kokoontuivat kansallisten ja kansainvälisten komiteoiden kokouksiin. Iltavastaanottoa vietettiin tällä kertaa Louvren uudehkolla islamilaisen taiteen osastolla.Louvre illalla
© Eero Ehanti

Toinen päivä: neuvoa-antavan komitean kokous ja työpajatToinen kokouspäivä kului lähes kokonaan neuvoa-antavan komitean tapaamisessa, jonka puheenjohtajana istui Suay Aksoy. Kokous eteni kuten vuosikokouksen yleensä: kuultiin vuosikertomus, talousraportit ja useita muita raportteja.

Neuvoa-antava komitea äänesti myös tulevien museopäivien teemoista. Teemaehdotukset risteilivät demokratian, Afrikan kulttuuriperinnön, ihmisoikeuksien, ilmastonmuutoksen, alkuperäiskansojen ja kaiken mahdollisen välimaastossa.
Lopulta vuoden 2017 teemaksi valittiin ”Museums and Hard history”, jonka Executive Council muutti muotoon

”Museums and contested histories / Musées et histoires douloureuses”. 

Vuoden 2018 teemaksi valittiin ”Museums in the digital world”, jonka Executive Council muutti muotoon

”Hyperconnected museums: new approaches, new publics / 
Musées hyperconnectés: nouvelles approches, nouveaux publics”


Museopäivien teemojen lisäksi kokouksessa valittiin vuoden 2019 yleiskonferenssin paikka. Valinta tehtiin Kioton ja Cincinnatin välillä.  Äänestys tapahtui sutjakkaasti sähköisillä äänestyslaitteilla. 104 äänestäneestä 26 äänesti Cincinnatia, 72 Kiotoa ja kaksi pidättäytyivät. Executive council vahvisti äänestyksen tuloksen, vuoden 2019 yleiskonferenssi järjestetään siis Kiotossa.

Iltapäivällä esitettiin kiteytettynä kansallisten komiteoiden edellisenä päivänä esittämät suositukset ja keskustelunaiheet eli terrorismi museoissa, teknologian hyödyntäminen, toimintaohjeet kansallisille komiteoille, komiteoiden välinen yhteistyö, museoetiikkasääntöihin liittyvä koulutus, Milanoon valmisteltava kansallisten komiteoiden historiakatsaus ICOMin 70-juhlavuoden kunniaksi.

Tiistai-iltapäivä kului työpajoissa. Osallistujille oli etukäteen annettu mahdollisuus valita kolmesta erittäin ajankohtaisesta ja kiinnostavasta teemasta:

An update on governance, 
The next strategic plan / where we want ICOM to be in 10 years, 
An update of the museum definition for the new era. 

Työpajojen tulokset koottiin yhteen seuraavana päivänä neuvoa-antavan komitean istunnossa.


Kolmas päivä: General AssemblyKolmas kokouspäivä oli omistettu koko ICOMin jäsenistölle avoimelle yleiskokoukselle. 30. yleiskokouksessa hyväksyttiin kokouksen agenda, edellisen yleiskokouksen pöytäkirja ja puheenjohtajan raportti. Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös. Ensi kesäkuussa kokoustetaan taas!

ICOM Suomen hallituksen sihteeri Wiktoriina Hurskainen
© Eero Ehanti


Teksti pohjautuu Wiktoriina Hurskaisen ja Eero Ehannin kokousraporttiin.