torstai 10. elokuuta 2017

Kuulumisia ICOMin hallinnollisista vuosikokouksista osa 2

Viime viikon postauksessa esiteltyjen asioiden lisäksi Pariisin yleiskokouksessa saatiin ensikosketus uuteen jäsenrekisteriin ja työskenneltiin ajankohtaisissa työpajoissa.

ICOMin pääkonttori sijaitsee UNESCOn kiehtovassa päärakennuksesa Pariisissa.
Kuvat: Eero Ehanti

Uusi jäsenrekisteri

Tällä hetkellä ICOMin sihteeristön ja kansallisten komiteoiden tiedot eivät ole aina ajan tasalla. Jokaisella kansallisella komitealla on oma tapansa hallinnoida oman jäsenistön tietoja ja maksuja, ja Pariisin sihteeristöllä on oma rekisterinsä, johon kaikkien jäsenten tiedot kootaan.  Kaikki kansallisilta ja kansainvälisiltä komiteoilta sekä suoraan jäsenistöltä tulevat tietojen muutokset tallennetaan Pariisin päässä manuaalisesti, mikä tarkoittaa hurjaa työmäärää yli 37 000 jäsenen järjestössä.

Jatkossa rekistereitä on vain yksi, Pariisissa ylläpidetty. ICOMin jäsen pääsee kirjautumaan rekisteriin sekä tarkastamaan ja muuttamaan siellä omia henkilökohtaisia tietojaan ja kiinnostuksiaan kansainvälisiin komiteoihin. Jäsenen tietoihin on pääsy Pariisin Membership departmentin lisäksi kansallisen komitean sihteerillä. Lisäksi jäsenen relevantit tiedot näkyvät niiden kansainvälisten komiteoiden sihteereille, joista hän on kiinnostunut (voting ja non-voting member). Jäsenistölle on luvassa helpotusta myös uusien maksutapojen myötä. Jäsenmaksun voi tulevaisuudessa maksaa pankkisiirron lisäksi luottokortilla tai PayPalilla.

Muutos on erittäin tervetullut ja toivomme todella, että jatkossa maksujen kirjautumiset ja sitä kautta jäsentarrojen postitukset ja tietojen muutosten rekisteröinnit sujuvat yhä joutuisammin. Oman rekisterin ylläpito maksaa ja sen päivittämiseen menee valtavasti työaikaa. Lisäksi oman rekisterimme kanssa on ollut ongelmia mm jäsenmaksujen kohdentamisen kanssa, johon uusi systeemi toivottavasti myös tuo ratkaisun.

Kansainvälisille komiteoille muutos puolestaan mahdollistaa tehokkaamman kommunikoinnin jäsenten kanssa, jotka ovat hajallaan ympäri maailmaa. Muun muassa komiteoiden hallitusten vaalien järjestäminen sekä ehdokasasettelun että äänestyksen osalta muuttuu helpommaksi ja luotettavammaksi.

Nyt esitelty uusi jäsenrekisteri annetaan käyttöön syksyn 2017 pilottivaiheen jälkeen kaikille kiinnostuneille kansallisille komiteoille. Tiedotamme jäsenistölle uudesta käytännöstä, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Kuva: Eero Ehanti


Museoiden määritelmä

Kokouspäiviin kuuluu aina myös työpajoja ajankohtaisten asioiden parissa. Tänä vuonna sellainen pidettiin muun muassa museon määritelmän uudistamisesta, joka on tärkeä asia koko globaalin museoyhteisön kannalta. Tanskalainen Jette Sandahl, joka jäi jokunen vuosi sitten eläkkeelle Kööpenhaminan kaupunginmuseon johtajan tehtävistä, piti museomääritelmä-työryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa äärimmäisen tarkkanäköisen alustuksen perustellen laaja-alaisesti museomääritelmän päivittämiseen liittyviä tarpeita ja haasteita. Työn lähtökohtana on syvällinen ymmärrys museomääritelmän merkityksestä ja vaikutuksista niin eri maiden kansallisessa kuin myös kansainvälisessä kontekstissa. Esimerkiksi Suomessa museomääritelmän muutoksella on todennäköisesti vaikutuksia lainsäädäntötasolle saakka.

Museomääritelmätyöryhmä käynnistää museoiden toimintaehtoja, arvoja ja käytäntöjä globaalien trendien ristipaineissa tarkastelevan julkisen keskustelun mm. eri puolella maailmaa järjestettävissä työpajoissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa ICOMin jäsenistöä ja eri alojen asiantuntijoita laaja-alaisesti osallistaen. Sandahlin työryhmän jäseniin kuuluvat mm. Liverpoolin museoiden johtaja David Fleming ja osallistavan museotyön pioneeri Nina Simon, joka nähdään myös Suomessa Museoalan teemapäivillä syyskuussa.

Unescon suositus ja eettisen ohjeen kehittäminen

Näissä suurissa vuosikokouksissa keskustelut lähtevät helposti pitkällisille urille jäsenmaiden hyvin erilaisista lähtökohdista johtuen. Pienimmissä komiteoissa on vain kymmenkunta jäsentä, kun taas suurimmassa eli Saksan komiteassa on reilusti yli 4000 jäsentä. Suomi on suurimmasta päästä noin tuhannella jäsenellään. Vauraissa Euroopan maissa museoasiat ovat varsin erilaisia kuin vaikkapa Karibian tai Afrikan komiteoissa. Tämä kävi ilmi työpajassa, jossa keskusteltiin UNESCON uudesta suosituksesta nimeltään "Recommendation on the Protection and Promotion of Museums and Collections", jonka valmistelussa ICOMilla oli avainrooli ja jota Suomen komiteakin kommentoi. Siinä korostetaan muun muassa yhteisöllisyyttä ja kokoelmien tärkeyttä. Hyvä suositus ilman muuta, mutta sillä on varmasti aivan eri merkitys esimerkiksi kehitysmaassa kuin Suomessa, jossa on kattava museolainsäädäntö, jota ollaan vieläpä uudistamassa, kansallinen museopoliittinen ohjelma viimeistelyvaiheessa ja vahvoja kansallisia toimijoita kuten Museovirasto ja Museoliitto. Mutta toki täälläkin kaikki työkalut museoasioiden promoamiseksi päättäjille ovat tarpeen.

Eettinen ohje on saanut uuden ilmeen. Kuva: Eero Ehanti


Kansallisten komiteoiden erilaisuuteen liittyen voitaneen todeta, että tavoitteet ovat yhtenäisiä, mutta mahdollisuudet ja keinot erilaisia. Onneksi on eettinen koodi, joka pyrkii sitomaan meitä museoammattilaisia yhteen ja vahvistamaan luotettavuutemme ulospäin. Se on tärkeä dokumentti ja yksi järjestömme tukevimmista kulmakivistä. Siksi olikin ilo kuulla ICOMin eettisen komitean ETHCOMin uuden puheenjohtajan Sally Yerkovichin kertovan, että koodi tulee lähivuosina täydentymään omilla ohjeistuksillaan hankintoihin, poistoihin ja sponsorointiin liittyvillä asioilla. Erittäin hyvä näin. Kuten suomalaiset museoammattilaiset blogissamme julkaistuissa keskusteluissa toivat esiin, koodissa on päivityksen tarvetta.

Punaisista listoista

Kokouspäivien aikana keskusteltiin myös järjestön tuottamista punaisista listoista (Red Lists), joista puhui France Desmarais tuoden esiin kuinka olennainen rooli ICOMilla on kulttuuriesineiden salakuljetuksen ja kaupan vastaisessa työssä. ICOM on Interpolin, UNESCOn ynnä muiden joukossa ainoana NGO:na mukana esineasiantuntijan mandaatilla. Punaiset listat ovat tärkeitä työkaluja poliisille, tullille, museoille ja vaikka ihan yksityishenkilöille esitellessään esinetyyppejä, jollaisia kohdattaessa rajalla tai huutokaupassa on syytä selvittää tarkkaan alkuperä ja laillisuus. Observatory Illicit Traffic   -nettisivu on tietokanta, johon laittomaan maastavientiin liittyviä asioita on koottu maailmanlaajuisesti ja ICOM myös promoaa mm Object ID -standardia, joka rohkaisee hoitamaan dokumentoinnin kunnolle, jota ilman esineiden tunnistus on hyvin hankalaa esim varkaustapauksessa.

Kuva: Eero Ehanti

Ehkä nämä Illicit Trade -asiat eivät ole olleet meille suomalaisille kovin tuttuja, mutta ilmassa on viitteitä, että tilanne on muuttumassa. Kesäkuun alussa olimme mukana järjestämässä Helsingissä WCOM-konferenssia, jossa aihepiiriä käsiteltiin runsaasti ja meikäläisestäkin näkökulmasta.


Kuva: Hanna Pennock
Tällä kertaa meitä suomalaisia oli matkalla useita. ICOM Suomen komitean hallitusta edustivat puheenjohtaja Eero Ehanti, sihteeri Wiktoriina Hurskainen ja varapuheenjohtaja Maija Ekosaari, ja toki paikalla oli koko ICOMin hallituksessa istuva Carina Jaatinen. Lisäksi paikalla olivat ilahduttavasti kansainvälisten komiteoiden hallituksia edustamassa Leena Tokila (ICTOP) ja Johanna Vähä-Pesola (CIMUSET).

Eero Ehanti, Carina Jaatinen, Maija Ekosaari, Wiktoriina Hurskainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti