keskiviikko 6. joulukuuta 2017

2000-luvun museon määritelmän pohdintaa PariisissaICOMin museologian kansainvälinen komitea ICOFOM järjesti yhdessä Sorbonnen yliopiston kanssa kollokvion eli tieteellisen keskustelutilaisuuden heti ICOMin hallinnollisten kokousten päätteeksi kesäkuussa. Lisää hallinnollisista kokouksista voit lukea täältä (http://icomsuomi.blogspot.fi/2017/08/icom-uuden-aikakauden-alussa-kuulumisia.html
ja täältä (http://icomsuomi.blogspot.fi/2017/08/kuulumisia-icomin-hallinnollisista.html). Kollokvioviikonlopun ajan asiantuntijat pohdiskelivat keskenään ranskaksi museon määritelmää, tavoitteena esittää konkreettisia ehdotuksia sen uudistamiseksi. Perjantai-iltapäiväosuus oli kuitenkin avoin kaikille kiinnostuneille, mukaan lukien minulle. Kyseessä oli ensimmäinen kerta kun osallistuin jonkin ICOMin kansainvälisen komitean järjestämään tapahtumaan.

Museomääritelmän uudistamisesta keskusteltiin Sorbonnen yliopiston amfiteatterissa, jonka lehtikullatuilta seiniltä Rousseau, Racine ja Corneille kumppaneineen katselivat kuulijoita vakavina. Viimeisin museon määritelmä on vuodelta 2007 ja viime vuosina ICOMin hallinnollisissakin kokouksissa on työryhmissä pohdittu muutostarpeita. Museo-sanan kanssa painiskelun lisäksi on samassa yhteydessä tärkeää pohtia niinkin konkreettisia asioita kuin mikä museo on, ketkä siellä työskentelevät ja keitä ovat ICOMin jäsenet.  

Ranskalainen konservaattori Jacqueline Cidelman kertoi saaneensa vuonna 2016 silloiselta kulttuuriministeri Audrey Azoulaylta selvitystä museomääritelmän uudistamisesta. Samaista Azoulayta esitetään muuten marraskuussa Unescon tulevaksi pääjohtajaksi! Museomääritelmä-aiheesta järjestettiin Ranskassa työpajoja, kuulemistilaisuuksia, pyöreän pöydän keskusteluja ja aihealueittaisia debatteja ja jopa sähköinen kansalaiskysely. Cidelman esitteli näiden osallistamistapojen tuloksena syntyneitä erilaisia ajatelmia liittyen museoiden eettisyyteen, monitahoisuuteen, inklusiivisuuteen ja yhteistyökykyisyyteen.

Museologian perusopinnoista minullekin teoriatasolla tutuksi tullut museologi Peter van Mensch pohti sitä tulisiko museon määritelmän olla inklusiivinen vai eksklusiivinen. Tätä ICOFOM on miettinyt kuulemma jo 30 vuoden ajan ja museoiden halu joko identifioitua ”museoiksi” tai laajempialaisiksi toimijoiksi on vaihdellut vuosien saatossa. Van Menschin erikoinen persoona ja hänen esityksensä jäivät mieleeni. Minimalisti-van Menschin mukaan määritelmän tulisi olla mahdollisimman lyhyt, sillä joka kerta kun määritelmää tarkennetaan, rajataan aina jotakin ulos.   

Päällimmäisenä lyhykäisestä kollokviosta jäi mieleen Sveitsin ICOMin puheenjohtajan maininta Suomen Museoliiton Kimmo Levän esittelemästä määritelmäehdotelmasta, jonka mukaan museo voisi tuottaa voittoa. Koko amfiteatterin ranskalaisvoittoinen yleisö kohahti tämän kuullessaan. Konservatiivisuus on vielä vallalla ja vanhoja määritelmiä voi olla vaikea murtaa. Jään jännityksellä odottamaan ICOMin lupaamaa esitystä museon uudeksi määritelmäksi vuoden 2019 yleiskokoukseen Kiotossa.

Wiktoriina Hurskainen
maailmanperintökoordinaattori,
Museovirasto / Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
ICOM Suomen komitean sihteeri


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti